Historien bag — STEP1 Skive

Historien bag

STEP1 blev etableret i oktober 2011 med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter som fødekanal. Dengang under navnet SPARBANK Væksthuset.

Et gammelt ønske

De to gamle erhvervskontorer i Skive og Salling samt Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har i 11 år arbejdet på at etablere et iværksætterhus i Skive Kommune. Mange forskellige muligheder er blevet undersøgt og afprøvet, og mange har bidraget med gode idéer. Fx. har det været på tale at placere huset i Metallics tomme bygninger, på Jebjergs Butikstorv og på Skyttevej i forbindelse med Skives gamle erhvervskontor. Hver gang er idéerne strandet på, at det ikke har været muligt at finde finansiering dels til indretning og etablering dels til den første svære tid, hvor et udviklingshus ikke vil være fuldt udlejet.

2010 var året

I slutningen af 2010 fik SET henvendelser fra henholdsvis SPARBANK A/S og Landbo Limfjord. Begge virksomheder ville gerne gøre noget for nystartede virksomheder, og på baggrund af disse to henvendelser udviklede idéer og tanker sig til det SPARBANK Væksthus, som slog dørene op den 3. oktober 2011. Hos SET har Jeanne Søgaard og Jens E. Christensen gennem alle årene været tovholdere på de mange tiltag.

Fra Sparbank Væksthuset til STEP1

I starten af 2013 ændrede SPARBANK Væksthuset navn til det nuværende, STEP1 – Huset for iværksætteri.

Om STEP1

STEP1 er huset for iværksættere, beliggende i Skive. I huset er der 12 kontorpladser til en attraktiv husleje, men iværksætterhuset er meget mere end det!

Rugekasse for iværksættere

STEP1 er en “rugekasse” for iværksættere, hvor de får gode muligheder for at vokse og vækste. Der findes en bred vifte af tilbud, såsom mentorkorps, iværksættercafé, netværksdannelse og masser af mulighed for sparring. Herudover bliver der løbende afholdt en række foredrag, kurser og workshops.

Meget mere end det

STEP1 er ikke kun lejernes hus, men hele kommunens samlingssted for iværksætteri, hvor ideer og kreativitet udspringer. Her er der udvikling og handlekraft!

Kontakt os

STEP1
Resenvej 85
7800 Skive
kontakt@step1skive.dk
Tlf.: 2225 9302